ติดต่อเราได้ที่

Map icon2ติดต่อเรา

สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาคารเรียน 2  ชั้น / ห้อง 2-231 และอาคารตึก5ชั้น ชั้น3

18/18 ถนนบางนา-ตราด กม.18

ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 0-2312-6300 - 79 ต่อ 1254

e-mail address : sciencehcu@gmail.com

map

ข้อมูลเพิ่มเติม ... คลิก ...